Info

           Placení členských příspěvků na rok 2024.

 

      Máme zřízený bankovní účet u FIO banky, název účtu: LMK Třinec p.s číslo účtu:2902069292/2010. Členské příspěvky se platí na tento účet.
Variabilní číslo - bude číslo členské průkazky např.: 0000595016. 
 
        členové               500 kč
noví členové             1000 kč

                                                                    Prosím zaplatit do 25. listopadu.

 
                                                              Díky 
------------------------------------------------------------------------------------
        Průkaz pilota bezpilotního systému
 
Zdravím,
pokud máte chuť , můžete se zdarma zaregistrovat a otestovat na ůřadě civilního letectví. Dostanete průkazku a QR kód pro označení svých modelů letadel včetně dronů s kamerou i vlastnoručně zhotovených při létání na otevřeném prostranství do hmotnosti až 25 kg
 
                                    Mirek Částka
--------------------------------------------------------------------------
       Informace k provozu modelů v r. 2021
Dobrý den,
pokud jste o to ještě nezavadili v souvislosti s registrací modelů a dronů
posílám to jako odkaz . KLeM ČR je zaregistrovaný jako jedna osoba
 
 
přečtěte si i deklaraci 
 
                                    Zdravím
                                            Mirek Částka
--------------------------------------------------------------------------

Označování modelů

 
--------------------------------------------------------------  

Pravidla pro historiky

 
SAM 78 má přidělený svůj vlastní společný kód od UCL pro oynačování historiků létajících dle pravidel SAM
 
 LMK Třinec   zápis schůze ze dne 21,8,2021 
-------------------------------------------------
 
                                                     „ LMK Třinec p.s. “
 
Růžová , 575
73961 Třinec
 
Zápis schůze ze dne 21.8.2021
  
Jedná se o pravidelnou členskou schůzi, svolanou předsedou klubu.
Z 27 členů klubu se zúčastnilo 18, 9 členů bylo omluveno.
 
 Program schůze:1) Zahájení.
                             2) Schválení programu.
                             3) Zhodnocení činnosti v roce 2021, seznámení členů s hospodařením klubu.
                             4) Volba vedení klubu.
                             5) Přijímání nových členů, schválení členských příspěvků na rok 2022.
                             6) Projednání údržby letiště.
                             7) Diskuze.
                             8) Závěr.
                             
·                  Schůzi zahájil předseda klubu p. Polok. Po kontrole přítomných bylo přistoupeno ke schválení
     programu schůze. Pro bylo 18 členů, proti 0, zdrželo se 0.
 
·                  Zhodnocení uplynulého roku provedl předseda klubu. Ocenil účast členů na soutěžích SAM78            a výsledky kterých dosáhli:       Částka Miroslav       - 11 soutěží – 4 x 1. místo
                                                                                                                      5 x 2. místo
                                                                                                                      4 x 3. místo
     Mirek nás velmi dobře reprezentoval na Mistrovstvi ČR, když vybojoval v kategorii SPEED   
     400 první místo a stal se tak Mistrem ČR. V kategorii ELOT obsadil druhé místo a v kategorii
     ALOT třetí a čtvrté místo.    Blahopřejeme !           
      
                                                           Švéda Radim             - 6 soutěží:      2 x 1. místo
                                                                                                                      6 x 2. místo
                                                                                                                      1 x 3. místo
                                                           Heczko Bohuslav     - 5 soutěží:     2 x 3. místo
                                                                       Wylegala Ludvík      - 3 soutěže:     2 x 3. místo
                                                           Částka Vítězslav       - 3 soutěže:     1 x 3. místo
 
     Všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci klubu.     
     Otevírání nebe, letní polétání a zavírání nebe, členové schválili jako tradiční akce.
     Další případné akce se budou plánovat během roku.
     V diskusi se projednaly technické záležitosti ohledně sekačky a systému košení letiště.
     Pokladník p. Ernst seznámil členy klubu s hospodařením.
 
·                  V dalším bodu programu proběhla volba vedení klubu. Plným počtem 18 hlasů bylo potvrzeno  
     stávající vedení:
                                                             Předseda                  Polok Richard
                                                             1. místopředseda      Wylegala Ludvík
                                                             2. místopředseda      Částka Miroslav                                                
                                                             pokladník                 Ernst Zdeněk
                                                             revizor                      Wojnar Walery
                                                             správce letiště          Kubiczek Ota  
                                                            správce Webu          Mocek Stanislav
 
strana 1
 
 
 
·                  Pro přijímání nových členů, byl schválen členský příspěvek 1000,-Kč. Příspěvek na rok 2022
     zůstal ve výši 500,-Kč, splatných do 30. listopadu 2021. Důvodem je, aby byla správně vyplněna                  
     evidenční karta pro SMČR a abychom zbytečně neplatili poplatek za případné nečleny SMČR. 
     Plným počtem přítomných členů byl přijat nový člen p. Kubiczek Ota.
 
·                  Údržba letiště. S údržbou letiště seznámil členy předseda klubu. Vytknul některým členům komunikační nedostatky v případě košení trávy s tím, že při vynechání plánovaného košení bez omluvy a nezajištění řádné údržby v daném povinném týdnu, budou tito členové pokutování částkou 200,-Kč. Na tomto se dohodli všichni přítomní členové klubu. Válcování plochy na jaře zajistí předseda. Správce letiště p. Kubiczek zorganizuje jarní brigádu ohledně opravy letiště.
 
·                  Termíny akcí určí předseda, po projednání s vedením obce tak, aby nekolidovaly s termíny akcí
     obce ve vendryňském parku a s termíny soutěží. Budou oznámeny na stránkách klubu.
 
·                   V diskuzi připomněl p. Turoň povinnost udržovat sekačku a místnost, kde je uložena v čistotě.
 
·                   Pan Šurlák zajistí dva kusy cedulí zabraňující vjezdu vozidel na plochu letiště.
 
 
 
 
 
 
      V Třinci dne 27.8.2021
 
      Zapsal:      Richard Polok, v.r.                       předseda klubu
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz         
SEO webu sledují SEO nástroje.cz